Thứ sáu, 28 Tháng 1 2022

BCTC hợp nhất Quý 4 năm 2021 đính kèm giải trình chênh lệch lợi nhuận

Viết bởi 

BCTC hợp nhất đính kèm giải trình chênh lệch lợi nhuận Quý 4 năm 2021 và lũy kế năm 2021 so với báo cáo cùng kỳ năm 2020.

Chi tiết trong file đính kèm!

Đối tác chiến lược