Thông tin tuyển dụng

[TP.HCM] Tuyển gấp Kế toán Trưởng Đơn vị Thành viên

  • Mức lương: Thỏa thuận
  • Đơn vị/ Bộ phận: TP.HCM
  • Ngày hết hạn: 15/12/2021

[TPHCM] Tuyển gấp Chuyên viên Pháp lý Dự án

  • Mức lương: Thỏa thuận
  • Đơn vị/ Bộ phận: TP.HCM
  • Ngày hết hạn: 31/03/2021

Đối tác chiến lược