Thông tin tuyển dụng

[TPHCM] Tuyển gấp Chuyên viên Pháp lý Dự án

  • Mức lương: Thỏa thuận
  • Đơn vị/ Bộ phận: TP.HCM
  • Ngày hết hạn: 31/03/2021

Đối tác chiến lược