Thứ sáu, 29 Tháng 4 2022

BCTC riêng lẻ Quý 1 năm 2022 đính kèm giải trình chênh lệch lợi nhuận Quý 1 năm 2022 so với báo cáo cùng kỳ năm 2021.

Viết bởi 

CBTT BCTC riêng lẻ Quý 1 năm 2022 đính kèm giải trình chênh lệch lợi nhuận Quý 1 năm 2022 so với báo cáo cùng kỳ năm 2021.

Chi tiết trong file đính kèm!

Đối tác chiến lược